Хто така "СОЛЯНКА"?

By in
462
Хто така "СОЛЯНКА"?

Громадська організація «СОЛЯНКА»  – є громадським непідприємницьким неприбутковим об’єднанням, що виникло в результаті вільного волевиявлення громадян, які об’єдналися на основі спільних інтересів і ведуть свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», чинного законодавства України і цього Статуту. Організація створюється і діє на основі добровільності і рівноправності своїх членів, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів Організації, виборності та підзвітності органів управління Організації, гласності, прозорості та публічності в роботі. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності для досягнення статутних завдань.

Метою діяльності Організації є задоволення, захист та реалізація членами Організації своїх законних прав і свобод, спільних соціальних, наукових, творчих інтересів; сприяння підвищенню соціальної активності та відповідальності громадян, розвитку сектору громадських організацій і зміцненню соціального партнерства, започаткування та розвиток культури громадської журналістики та ЗМІ.

Основні завдання Організації полягають у:

 • Сприянні практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних інформаційно-освітніх програм, та проведенню відповідних заходів (конференцій, семінарів, тощо), що спрямовані на аналіз та вирішення існуючих соціальних, екологічних, оздоровчих, культурних, освітніх проблем тощо.
 • Сприянні розвитку місцевих громад Дніпропетровської області, підвищенню соціальної активності та відповідальності громадян шляхом проведення консультацій, освітніх програм і комунікативних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів тощо).
 • Наданні інформаційної, консультативної, фінансової та іншої допомоги іншим громадським об’єднанням, та ініціативним групам для їхньої діяльності.
 • Сприянні впровадженню соціального замовлення для вирішення нагальних проблем місцевих громад.
 • Сприянні в участі членів територіальної громади міста у формуванні міської соціальної політики.
 • Сприянні у навчанні активістів організацій громадянського суспільства проведенню громадської  експертизи та моніторингу діяльності місцевих органів влади щодо прийнятих рішень та їх реалізації.
 • Сприянні розробці і прийняттю органами місцевого самоврядування й органами державного управління пропозицій та проектів нормативно-правових актів щодо вдосконалення соціальної сфери.
 • Сприянні дослідно-аналітичній діяльності з соціальних, екологічних, оздоровчих, культурних, освітніх, наукових питань.
 • Сприянні у налагодженні постійних зв’язків, обміні досвідом з державними органами влади, державними закладами та недержавними організаціями соціальної допомоги, культури, освіти, науки для всебічного співробітництва та спільного проведення конференцій, семінарів тощо.
 • Сприянні в організації співробітництва з об’єднаннями громадян, фондами, установами культури, освіти та науки зарубіжних країн.
 • Сприянні наданню допомоги талановитій молоді, учням та студентам в реалізації індивідуальних творчих здібностей, створення умов для оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками в різних галузях культурно-мистецької, громадської, інформаційної діяльності тощо.
 • Сприянні збереженню і подальшому розвитку культури української нації та культур національних меншин, які проживають в Дніпропетровській області.
 • Сприянні адекватному сприйняттю української культури за кордоном та культур національних меншин на Дніпропетровщині і в Україні з використанням різних форм обміну культурно-мистецькими здобутками.
 • Сприянні організації та здійсненню культурно-освітніх програм; проведення виставок, концертів, фестивалів, інших громадських заходів.
 • Висвітленні у засобах масової інформації процесу та результатів діяльності Організації.
 • Сприянні створенню і діяльності науково-навчальних центрів.
 • Реалізації культурно-освітніх програм, проведенні тренінгів, семінарів для членів Організації, волонтерів та партнерів.
 • Підтримці молодіжних програм, проектів, та ініціатив.
 • Сприянні створенню ЗМІ