Співпраця

партнерська взаємодія ГО та бізнесу або громадян

МОДЕЛЬ 1. Благодійність як основний мотив взаємодії бізнесу/спільнот з ГО

Пріоритетні завдання благодійних програм бізнесу – це, як правило, допомога нужденним і розвиток територій присутності компанії. Компанія показує, що їй не байдуже те, що відбувається навколо, і вона готова вкладатися у вирішення актуальних соціальних проблем. У більшості випадків суть таких благодійних програм в матеріальній підтримці окремих соціальних проектів та ініціатив різного ступеня складності і глибини.

Для цієї моделі існує кілька механізмів реалізації.

Грошове пожертвування ГО

Це один з найпростіших і розповсюджених механізмів. Зазвичай пожертвування перераховується з рахунку компанії на розрахунковий рахунок некомерційної організації. Грошові кошти в залежності від предмета договору йдуть або в цілому на статутну діяльність, або на конкретний проект / програму / захід ГО. Для ГО, звичайно, краще, якщо в передметі договору буде написано «на статутні цілі»: тоді організація вільніше може розпоряджатися отриманими грошима, в тому числі витрачаючи їх частково і на адміністративні потреби, на які зазвичай важко отримати ресурси.

Пожертвування може бути разовим, а може бути регулярним. Разове пожертвування легше отримати на захід або акцію - спортивного, творчого чи соціального спрямування. Регулярні пожертвування багато ГО отримують на програми з підтримки людей, які перебувають у важкій життєвій ситуації,яким допомога потрібна постійно, або на роботу організації - якщо діяльність ГО близька бізнесу з тих чи інших причин. Важливу роль тут відіграє переконаність бізнесу в якості та ефективності роботи ГО, тому потрібно це показати при першому ж досвіді співпраці.

Товарні пожертви

Крім (або замість) фінансової допомоги, компанія може підтримати соціальну ініціативу ГО товарами, обладнанням, приміщенням, транспортом або іншим матеріальним внеском. Компанія може надати товари чи послуги, які виробляє, безкоштовно або зі знижкою для самої ГО, її клієнтів або партнерів. Можуть бути два варіанти. Перший, коли у компанії є продукція, яка з якихось причин їй вже не потрібна, і вона хоче від неї позбавитися, готова її комусь віддати. Тоді компанія може звернутися в ГО. Другий, колиу ГО є потреба в якійсь продукції, вона звертається до компанії і просить не гроші, а надати їй товари та / або послуги в якості пожертви.

Останнім часом намітилася тенденція, коли компанії здійснюють регулярні товарні пожертви в ГО або соціально-підприємницькі проекти, вставляють їх у свій виробничий цикл. Яскравими прикладами такої співпраці можуть бути проекти мереж громадського харчування та благодійних організацій, які годують малозабезпечених, або передача відходів швейного виробництва та обладнання в реабілітаційні майстерні для інвалідів.

МОДЕЛЬ 2. PR і маркетинг як основний мотив взаємодії бізнесу з ГО

Іноді програми корпоративної філантропії тісно переплетені з PR або маркетинговою діяльністю компанії. В цьому випадку набагато більш значущу роль при виборі ГО-партнера має просування бренду або імені компанії в місцевому співтоваристві. Тому бізнес частіше підтримує відомі некомерційні організації, що мають розкручені канали просування, або організації, які працюють з великими клієнтськими групами.

Спонсорство

Спонсорську підтримку компанія надає з рекламного або маркетингового бюджету, по суті «замовляючи» у ГО послугу за своє просування. Виходячи на переговори про спонсорство, некомерційна організація пропонує бізнесу спонсорський пакет, в якому відображено, що і в яких обсягах вона може запропонуват и бізнесу (Рекламні поверхні, кількість згадок, виступів, число показів рекламного ролика і т.п.), і що вона хоче отримати взамін.

Виділення продукції на масові заходи

Компанія може надати свою брендовану продукцію в якості внеску в проведення масових соціальних заходів. Наприклад, компанія-виробник прохолодних напоїв безоплатно забезпечує своєю продукцією молодіжний зліт. подібний механізм відрізняється від товарного пожертвування тим, що компанія може віднести дані витрати на рекламний бюджет як промо для своїх товарів.